Overslaan en naar de inhoud gaan

sinterklaasgeschenk

De V.Z.W. Sociale Dienst v/d FOD. Volksgezondheid, Veiligheid v/d Voedselketen en Leefmilieu en v/d FOD Sociale Zekerheid en v/d POD Maatschappelijk Integratie kent elk personeelslid een sinterklaasgeschenk toe. 

Hoe de premie bekomen :

De toekenningsvoorwaarden en het aanvraagformulier voor deze premie worden via uw Intranet verspreid.
Voor meer informatie: cindy.muylaert@health.fgov.be

 

Sinterklaas

Voor personeelsleden van de :