Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie voor bril, tand of hoorapparaat

De v.z.w.Sociale Dienst kent als collectief voordeel een financiële tussenkomst  voor de aankoop van een bril, tand- of hoorapparaat aan de personeelsleden in actieve dienst tewerkgesteld bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Sciensano, FOD Sociale Zekerheid, FAGG en de POD Maatschappelijke Integratie.

U kan twee premies aanvragen indien de tweede aanvraag verschillend is van de eerste aanvraag. bvb aanvraag 1 is voor een bril dan dient aanvraag 2 voor een tand of hoorapparaat te zijn.


 
Hoe de premie bekomen :

De toekenningsvoorwaarden en het aanvraagformulier voor deze premie worden via uw Intranet verspreid.
Voor meer informatie: cindy.muylaert@health.fgov.be 

test