Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële tussenkomst in de kinderopvang tijdens de schoolvakanties en in de schooluitstappen

De Sociale Dienst kent een financiële tussenkomst toe aan de personeelsleden van wie de kinderen tijdens de schoolvakanties worden opgevangen of deelnemen aan een betalende opvang en/of vrijetijdsstructuur. (speelplein, kampen van de jeugdbeweging, sportkampen, ….) en in de schooluitstappen georganiseerd door de school tijdens de schooluren. 


 
Hoe de premie bekomen :

De toekenningsvoorwaarden en het aanvraagformulier voor deze premie worden via uw Intranet verspreid.
Voor meer informatie : magali.lenaerts@health.fgov.be

kinderopvang