aide-personnalisée

Hoe beroep doen op de sociale dienst ?

Wenst u individuele of persoonlijke hulp aarzel dan niet om via mail of telefonisch één van de maatschappelijk assistenten te contacteren.
Wenst u gebruik te maken van de collectieve voordelen, ga dan naar onze pagina “Premies en voordelen”.

Lees meer
Primes pour personnel en service

Hulp en voordelen voor personeel in actieve dienst

Naast de individuele of persoonlijke hulp kan u ook genieten van bepaalde premies en voordelen, die u terug vindt in deze rubriek, die zich uitsluitend richt tot de doelgroep “personeel in actieve dienst”.

Lees meer
Avantages pour pensionnés

Hulp en voordelen voor gepensioneerden

Naast de individuele of persoonlijke hulp kan u ook genieten van bepaalde premies en voordelen, die u terug vindt in deze rubriek, die zich uitsluitend richt tot de doelgroep “gepensioneerden”.

Lees meer

 

VZW

De Sociale Dienst heeft als doel het bevorderen van het welzijn van het personeel zowel persoonlijk als professioneel . Dit gebeurt door een aangepaste hulpverlening op ieders maat. De hulpverlening kan diverse vormen aannemen: ze kan bv. van financiële, materiële, psychologische, juridische en administratieve aard zijn. Binnen de doelstellingen van de Sociale Dienst is het geven van informatie en het doorverwijzen naar andere bevoegde diensten en instanties een belangrijk onderdeel.

Volgende problemen kunnen in aanmerking komen:

Administratieve problemen, persoonlijke relatieproblemen (echtscheiding, opvoeding…), professionele relatieproblemen (met collega’s, verantwoordelijken…), verslavingsproblemen (alcohol, drugs,..), financiële problemen (overmatige schuldenlast,…), gezondheidsproblemen (ziekten, psychische problemen…)

Lees meer

 

Doelgroep van de Sociale Dienst

De Sociale Dienst richt zich voor alle voordelen tot :

  • De personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid, 
  • De personeelsleden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
  • De personeelsleden van de POD Maatschappelijke integratie,
  • De personeelsleden van Sciensano ( behalve rechtspersoonlijkheid )
SPF santé publique

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

spf sécurité sociale

FOD Sociale Zekerheid

SPP intégration sociale

POD Maatschappelijke integratie

asbl service social

Sciensano